Szkolenia językowe:

Szkolenia dla firm

CHG - Szkolenia grupowe – to zajęcia profilowane pod względem poziomu językowego oraz specjalizacji, skierowane do grup pracowniczych, którzy w ten sposób chcą wspólnie uczyć się języka; ilość osób w grupie to 2 - 9 studentów

IND - Lekcje indywidualne – zajęcia skierowane do kadry zarządzającej lub pracowników, którzy indywidualnie chcą kształtować intensywność, pory oraz profil swoich zajęć językowych

Szkolenia specjalne

TLD – Total Language Digest - to najbardziej efektywny i intensywny program nauki języka obcego skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą znacząco poprawić swoje umiejętności w zakresie sprawnej komunikacji językowej

GLC – Golf & Language Clinic – to bardzo intensywne ekskluzywne szkolenie językowe, skierowane do osób, którym oprócz intensyfikacji zajęć językowych proponujemy naukę gry w golfa na rekomendowanych polach golfowych w całej Polsce

SPA – SPA & Language Clinic – bardzo intensywne i ekskluzywne szkolenie językowe połączone z zabiegami odnowy biologicznej w Ośrodku Willa Park w Ciechocinku

Seminaria tematyczne

HRC – HR Language Clinic – całodniowe, intensywne szkolenie z języka angielskiego skierowane do Dyrektorów i Kierowników Działów Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzone przez Konsultantów, praktyków z dziedziny HR. Założeniem seminarium jest przećwiczenie w praktyce terminologii oraz omówienie zagadnień występujących w międzynarodowym środowisku HR. Szkolenie to prowadzone jest na poziomie średnio-zaawansowanym

MCT – Multi –Cultural Training - celem tego seminarium jest uwrażliwienie pracowników na różnice kulturowe, ukazanie ich pozytywnego wpływu na efektywność i styl pracy oraz na relacje między pracownikami w środowisku międzynarodowym

Poziomy LTM:

Elementary

Osoba rozpoczynająca naukę na tym poziomie może oczekiwać, iż po jej ukończeniu będzie posługiwać się językiem obcym, w sposób uproszczony, mając do dyspozycji ograniczone słownictwo i gramatykę jednakże wystarczające do komunikacji w zakresie spraw codziennych dotyczących życia prywatnego i zawodowego. Uzyskana już od pierwszych lekcji wprawa językowa pozwoli na komunikację i wyrażanie stanów, i uproszczonych opinii; pozwoli na czynne orientowanie się w dyskusji i udzielanie prostych odpowiedzi.

Pre-Intermediate

Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie z łatwością prezentuje swoje opinie i swobodniej odpowiada na zadawane pytania; posiada szersze słownictwo, dzięki któremu może już czynnie uczestniczyć w dyskusji na znany jej temat, i ze znanej dziedziny. Posiada znaczną wprawę językową w formułowaniu, opinii; czuje się ‘bezpiecznie’ podczas podróży służbowych ponieważ może okiełznać niemalże każdą sytuację językową, jaka może pojawić się na lotnisku, czy w hotelu. Posługuje się prostym językiem biznesowym.

Intermediate

Osoba kończąca naukę na tym poziomie, jest już użytkownikiem języka, który pozwala jej na nie tylko wyrażanie opinii ale także zmieniania opinii innych poprzez trafną i płynną argumentację nie powodująca ‘napięcia’ u żadnej ze stron dyskursu. Trafnie używa bardziej rozbudowanych form gramatycznych, idiomów oraz metafor. Jej język jest już wyposażony w środki, które pozwalają jej brać udział w skomplikowanych sytuacjach językowych tj.: negocjacje, gdzie istotna jest nie tylko trafna językowo argumentacja i płynność, ale także znaczenie wypowiedzi na poziomie illokucyjnym.

Upper-Intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie cały przekaz za wyjątkiem słownictwa fachowego, nie będącego w obrębie jej zainteresowań. Jej wypowiedzi złożone są z idiomów, metafor; zbudowane na złożonych szkielecie gramatycznym. Posiada już słownictwo nie tylko ogólne ale także specjalistyczne, często biznesowe lub techniczne. Potrafi znaleźć się w każdej sytuacji językowej i samodzielnie szuka okazji do rozmowy; wyrażania swoich opinii towarzyszy świadomość różnic kulturowych występujących w nowym języku.

Profficiency

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie powinna posiadać kompetencje językowe zbliżone do kompetencji rodowitego mówcy za wyjątkiem akcentu. Jej płynność spontanicznego wyrażania myśli, odczuć, i stanów winna przychodzić z taką samą łatwością jak w przypadku języka ojczystego. Osoba taka może czerpać z bogactwa słownictwa i niuansów gramatycznych przy wyrażaniu swoich opinii wzbogacając je metaforami oraz wyszukaną stylistyką wypowiedzi.

O nas:

LTM – Language Training for Management

- to instytucja świadczącą kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnych szkoleń językowych dla biznesu wspartych seminariami tematycznymi

Odbiorcą naszych usług są Pracownicy firm i instytucji; wyższa i średnia kadra zarządzająca, osoby od kompetencji których zależy podnoszenie jakości kultury wewnątrz organizacji, kształtowanie wizerunku firmy oraz polepszanie komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Ze względu na typ odbiorcy naszych szkoleń ich forma jak i realizacja zorientowana jest na indywidualne potrzeby językowe poszczególnych osób i grup pracowniczych.

Metodyka:

Metoda nauczania

- Metoda komunikatywna

- zajęcia prowadzone są w języku docelowym

- zmianowanie nauczycieli

- 70-80% czynna partycypacja studenta

Kadra:

Nauczyciele - to tzw. ‘Native Speakers’ – rodowici mówcy oraz nauczyciele bi-lingwialni z wyższym wykształceniem kierunkowym; posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych; są profesjonalistami w swojej dziedzinie

Konsultanci - to profesjonaliści w swojej dziedzinie, praktycy, którzy oprócz faktu posiadania kompetencji językowych, posiadają wiedzę i kilkuletnie doświadczenie zawodowe z wybranych dziedzin. Nasi konsultanci to międzynarodowe grono ekspertów w dziedzinach zarządzania kadrami, prawa międzynarodowego, zagadnień kulturowych,. Zadaniem tej grupy pracowników nie jest uczenie samego języka obcego ale nauka konkretnej dziedziny w danym języku docelowym.

Nadzór metodyczny:

dobór materiałów dydaktycznych

monitoring postępów w nauce i pracy lektorów

hospitacja zajęć h

przygotowywanie raportów

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne wykorzystywane w procesie dydaktycznym takie jak: książki, płyty Audio- CD, DVD są starannie wyselekcjonowane spośród najlepszych wydawnictw światowych tak aby mogły spełniać wymogi programowe oraz wymogi metodyczne.

Wszystkie pomoce naukowe są przystosowane do metody komunikacyjnej LTM, co zapewnia całkowitą spójność stosowanej metody, podręczników jak i materiałów do pracy samodzielnej.

Kontakt:

Dane teleadresowe

LTM - Language Training for Management

Centrum Poltegor piętro XVIII, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław

tel.: (71) 367-07-82, 367-06-31; fax:(71) 367-10-85

Formularz kontaktowy:

Jeśli życzy sobie Pan/ Pani otrzymać naszą ofertę szkoleniową, lub spotkać się z naszym konsultantem językowym, podczas którego zostanie przeprowadzona analiza Państwa potrzeb w zakresie szkoleń językowych, to prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Etapy organizacji szkolenia:

Audyt językowy

analiza potrzeb językowych

ocena wyjściowego poziomu znajomości języka

opracowanie szczegółowego programu nauczania

wycena programu

Przebieg szkolenia

realizacja materiału

nadzór metodyczny

bezpłatne lekcje konsultacyjne

raporty z postępów w nauce i frekwencji

ankiety zadowolenia

testy

IPI – Internetowa Platforma Informacyjna

Zakończenie szkolenia:

Skonsolidowany Raport Roczny

Zaświadczenia i Certyfikaty

Końcowy ocena szkolenia przez studentów

Języki i profile:

Języki

angielski

niemiecki

francuski

hiszpański

włoski

japoński

polski dla obcokrajowców

Profile językowe

profil ogólny

profil biznesowy

profil techniczny

profil medyczny

Kariera:

Lektorzy językowi:

LTM - Language Training for Management

Lektor języka angielskiego / Native Speaker (oddział Katowice, nr ref.: LAKÓW/1)

Lektor języka angielskiego / Native Speaker (oddział Wrocław, nr ref.: LARW/1)

Lektor języka angielskiego / Native Speaker ( Świdnica, nr ref.: LAŚW/1)

Lektor języka francuskiego (oddział Katowice, nr ref.: LFKTW/2)

Konsultancji językowi:

Konsultant językowy (Katowice, nr ref.: KKTW/1)

Konsultant językowy (Wrocław, nr ref.: KWRW/2)

Konsultant językowy (Warszawa, nr ref.: KWAW/3)

Konsultant językowy (Kraków, nr ref.: KKRK/4)

Konsultant językowy (Gdańsk, nr ref.: KKTW/5)

Konsultant językowy (Poznań, nr ref.: KPOZ/6)

Jeśli uważasz, że posiadane przez Ciebie kwalifikacje oraz doświadczenie są wyjątkowe, jesteś osobą uczciwą, komunikatywną i rzetelnie podchodzisz do swoich obowiązków, to chętnie zapoznamy się z Twoją kandydaturą. CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem prosimy przesłać na następujący adres: